Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Yönetimi

Makyol'un müşteri odaklı yapısı, çevreye olan sorumluluğu, insana ve yüklenilen işe duyduğu bağlılığı Yönetim Sistemlerini kendiliğinden doğurmuş ve devamını sağlamıştır.

Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi olarak ayrı ayrı başlayan çalışmalar, Entegre Yönetim Sistemi başlığı altında birleştirilerek tüm projelerimizde hayata geçirilmiştir.

Hedefimiz, her türlü güncellemeleri takip ederek sistemi en iyiye taşımak, çalışanlarımızla birlikte edindiğimiz sistem kültürünün devamını sağlamaktır.

Makyol çalışmalarını bu amaç doğrultusunda sürdürmektedir.

Geri Dön