Trakya Otoyol Ayr.-Kırklareli-Dereköy-Aziziye-Bulgaristan Hudut Yolunun Takriben Km:0+000-68+879 Kesiminde Yaptırılacak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı (BSK Dahil) vs. İşleri İnşaatı, Türkiye

32 Km uzunluğunda, 2x2 şeritli ve 36 Km uzunluğunda, 2x1 şeritli katılım yolu projesidir.

Proje kapsamında; 451.000 m3 kazı, 165.000 ton plentmiks alt temel, 165.000 ton plentmiks temel, 65.000 ton bitümlü sıcak karışım, 45.000 ton binder imalatları tamalanmıştır.

Tüm Projeler

02.01.2003

31.12.2011Tüm Projeler