Keşan Ayr. Korudağı - Gelibolu Bölünmüş yolunda Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşi

Manşet
4,8 km uzunluğunda, 2x2 şeritli yol projesidir. 52.000 ton bitümlü sıcak karışım, 118.000 ton plentmiks alt temel ve plentmiks temel, 184.000 m3 yarma kazısı, 308.000 m3 ariyet kazısı, 94.000 m3 dolgu, 103.000 m3 zayıf zemin kazısı, 432.398 m3 dolgu, 4.000 m3 beton

imalatları yapılmıştır.

Tüm Projeler

21.06.2011

02.11.2013Tüm Projeler