İstanbul - Şile Bölünmüş Yolu, Türkiye

İstanbul-Şile Bölünmüş Yolu

16+500 - 62+500 Arasında yapilan; Toprak işleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı ve Köprü İşleri İkmal inşaatıdir.
Tüm Projeler

10.12.2010

31.08.2012Tüm Projeler