Misyon-Vizyon

Misyon-Vizyon-Başarı Faktörleri

Güven, kalıcılık ve geleceğe güçlenerek taşınan bir marka olmak Makyol'un temel kurumsal hedefidir.

Misyon
Makyol'un misyonu, üstlendiği prestij projeleri ile Türkiye'nin gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunmak ve aynı zamanda üstlendiği projelerle müşterileri, çalışanları ve tüm toplum için katma değer yaratmaktır.

Vizyon
Makyol'un vizyonu, ulusal ve uluslararası pazarlarda dünya standartlarında hizmet veren bir şirket olarak büyümek ve daha fazla istihdam yaratmaktır. Bu eksende Makyol, gerçekleştirdiği ihtisas projeleri ile sektöründe uluslararası alanda ENR listesinde ilk 100, Türkiye inşaat sektöründe ise ilk 3 firma arasında yer almayı hedeflemektedir.

Başarı faktörleri
Stratejisi, yetkin ekibi, yenilikçiliği ve uzun vadeli bakış açısı Makyol'un faaliyetlerinde kilit rol oynayan ve her türlü kurumsal eylemini şekillendiren faktörlerdir.

Strateji
Makyol'un net ve yalın bir stratejisi vardır. Makyol'un stratejisi "inşa ederek" üretmeye, büyümeye, uzmanlaşmaya ve değer yaratmaya dayanır. Bir dizi faktör stratejimizin temellerini oluşturur: paydaşlarımız için ürettiğimiz katma değer, müşterilerimize kaliteli hizmet, çalışanlarımıza güvenli ve geleceği olan iş ortamı, insanlık için güzel ve faydalı projeler...

Ekibimiz ve yetkinlikleri
Ekibimiz ve yetkinlikleri Makyol'u var eden ve sürekliliğini sağlayan temel unsurdur. Alanlarında uzman profesyoneller ve teknik insanları bünyesinde barındıran Makyol, sahip olduğu insan kaynağı kalitesi ile seçkinleşmektedir.

Yenilikçiliğimiz
Makyol, geçmişine bağlı, köklü, sağlam ve bir o kadar da değişimlere açık ve yenilikçi bir şirkettir. Hizmet sunduğu taahhüt sektöründe hayata geçen teknik ve yönetimsel yenilikleri anlık olarak izlemekte; hizmet sunum sürecine en doğru ve en hızlı şekilde uyarlamaktadır...

Uzun vadeli bakış açımız
Makyol için gerçek başarı uzun vadede elde edilen, sürdürülebilir performanstır. Güven, kalıcılık ve geleceğe güçlenerek taşınan bir marka olmak şirketin temel kurumsal hedefidir.


Geri Dön