Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Aşağıdaki noktalar Makyol İnşaat Sanayi ve Turizm A.Ş. web sitesinin kullanım koşullarını belirlemektedir. Web sitesinde aksi belirtilmediği sürece, "Makyol" ve "Makyol Grubu" ifadeleri Makyol İnşaat Sanayi ve Turizm A.Ş. ile iştiraklerini ifade eder.

Yasal uyarı

Makyol bu web sitesinde verilen bilginin tamlığı ve güncelliği anlamında sorumlu değildir. Tüm çabalarımıza karşın, web sitesinde verdiğimiz yazılı bilgiler, grafikler, şemalar, görseller, finansal bilgiler ve üçüncü taraf linkleri doğruluğunu ve/veya güncelliğini yitirmiş olabilirler. Benzer şekilde web sitesindeki olası hatalar veya eksikliklerden dolayı da Makyol sorumlu tutulamaz.

Web sitemizde, yayınlanan bilgiler ışığında alacağınız her türlü kararın sorumluluğu tarafınıza aittir. Makyol ve/veya iştirakleri, bu web sitesindeki bilgiye erişiminiz, kullanımınız veya yorumlamanız neticesinden uğrayabileceğiniz olası zararlardan sorumlu değildir.

Her halükarda, Makyol, bu web sitesini ziyaretiniz esnasında tespit edeceğiniz hata ve eksikleri, info@makyol.com.tr e-posta adresine bildirmenizi rica eder.

Bu web sitesinin telif hakkı
Bu web sitesinin tasarımı, içeriği, görselleri ve indirilebilir (taşınabilir doküman formatındaki-PDF) belgelerin telif hakkı Makyol 'a aittir. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizi ziyaretiniz boyunca geçerli tüm telif yasalarına uygun davranmak ile mükellefsiniz. Web sitesinin her türlü kullanımı kesinlikle yasak olup web sitemize link verilmesi yazılı ön iznimize tabidir. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilir veya yazıcınızdan çıkışını alabilirsiniz.

Makyol ve iştirakleri, web sitemize erişiminize imkan tanıyan ve/veya sitemizdeki linkler üzerinden eriştiğiniz üçüncü taraf sitelerinin ve onların linklerinin içeriğinden dolayı sorumlu değildir. Bu web sitemizin farklı bölümlerinde, bilgi içeriğini genel anlamda yararlı bulduğumuz veya içeriği açısından web sitemiz ile paralelliği olduğunu düşündüğümüz üçüncü taraf web sitelerine link vermiş bulunuyoruz.

Bu linklerin varlığı, link verdiğimiz web sitelerinin içeriğinin tarafımızca kontrol edildiğini veya onaylandığı anlamını taşımaz. Keza bazı durumlarda bu linkler, ziyaretçilerimizi, Makyol ve/veya iştiraklerince bu web sitesinde yayınlanan bilgi ve görüşlere aykırı bilgi ve görüşlerin yer aldığı web sitelerine de ulaştırabilirler.

Geçerli hukuk

Yukarıda tarif edilen genel çerçeve dahilinde, bu web sitesini ziyaretiniz, kullanımınız ve malzeme indirmeleriniz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu kullanım sonucunda oluşacak her türlü uyuşmazlık hallerinde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yetkilidir.

Makyol, web sitesini ziyaretiniz için size teşekkür eder.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


​​​​​​6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri gereği; Makyol Şirketler Grubu olarak siz değerli müşterilerimizin bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunmasının öncelikli prensiplerimiz arasında yer aldığını belirtir; sizleri karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz hakkında bilgilendirmek isteriz.


Kişisel verilerin işlenme amaçları


Kişisel verilerinizin; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilen işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


Kanun kapsamında, tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Makyol Şirketler Grubu’nda yer alan şirketlerimiz tarafından; mevzuatta düzenlenen ve kamu  tüzel kişilerince öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek; yeni ürün ve hizmetleri sunmak, kampanyalar hakkında bilgi vermek de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın sunduğumuz tüm hizmet ve ürünlerde kullanmak amacıyla temin edilerek işlenmektedir.​


Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar


Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla, başta belediyeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve müdürlükleri olmak üzere tüm kamu tüzel kişileriyle, bankalarla ve her türlü finans kuruluşuyla, Makyol Şirketler Grubu’nda yer alan şirketlerimizin ortaklarıyla ve hizmet aldığı ve sunduğu tüm üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.


Kişisel verilerin toplanma yöntemi


Kişisel verileriniz; Makyol Şirketler Grubu’nda yer alan şirketlerimiz ve temsilcilikleri ile yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar ve diğer üçüncü kişiler aracılığıyla sözlü, yazılı veya tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollar dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.


Veri sahibi olarak haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak tarafımıza başvurarak:
1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Yukarıda belirtilen (5) ve (6). maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahip olduğunuzu ve bu kapsamdaki haklarınızın 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe gireceğini, 
bilgilerinize sunarız.

Geri Dön